Comakership Onderzoek en Advies in de Bouw – EPC

Project informatie


Project Comakership Onderzoek en Advies in de Bouw –
EPC score bij stedelijke vernieuwingsprojecten
Periode 3&4
Studiejaar HBO – 3e jaar
Rol in project Onderzoeker
Betrokken personen Guillaume van der Maas
Duur van het project  20 weken
Locatie van het project Amsterdam
Onderdelen Duurzaamheid; EPC; Windesheim Flevoland; M3H Architecten; vernieuwbouw

 

Uitleg van het project

Bij dit Comakership was de bedoeling dat ik als student een onderzoek zou gaan doen voor het bedrijf waar ik een samenwerkingsverband mee aanging. Het onderzoek zou over een onderwerp moeten gaan waar het bedrijf maar waar ook mijn interesse ligt als student. Het gehele onderzoek duurt 20 weken lang, en begint van het opzetten van een projectplan, onderzoeksopzet, naar het onderzoeks -en adviesrapport. Dit onderzoek is op veel fronten zelfstandig gedaan dan wel in samenwerking met het bedrijf. Welke projecten worden onderzocht; welke personen worden daarvoor geïnterviewd etc.

De vraag van het onderzoek vanuit M3H Architecten luidt of het mogelijk is een lagere EPC score te bewerkstelligen bij stedelijke vernieuwingsprojecten dan de huidige EPC-norm. Dit onderzoek is gedaan met de gedachte dat dit een nuttige bijdrage kan zijn voor de opdrachtgever. En dat de resultaten in de toekomst bruikbaar kunnen zijn bij de start van een nieuw stedelijke vernieuwingsproject.  Aangezien alle stedelijke vernieuwingsprojecten van M3H Architecten in beheer zijn van woningbouwcooperaties luidt de uiteindelijke onderzoeksvraag voor het onderzoek als volgt:

 


“Waarom wordt de EPC-norm van de woningbouwprojecten in Amsterdam die in beheer zijn van woningcorporaties nooit lager dan de EPC-norm van dit moment, hoe kan er voor worden gezorgd door M3H Architecten dat dit wel gebeurt?”


 

Sommige onderdelen van het rapport zijn niet leesbaar dit heeft te maken doordat dit rapport enkel en volledig over de projecten gaat over M3H Architecten. Hierdoor is er voor gekozen om niet alle onderdelen leesbaar te maken. De uiteindelijke conclusies en aanbevelingen zijn ook door geheimhouding niet geplaatst.