Comakership Afstuderen – gemeenschappelijk gebouw voor de statushouders van Almere Oosterwold

Project informatie


Project Comakership Afstuderen – gemeenschappelijk gebouw voor de statushouders van Almere Oosterwold
Periode 1 & 2
Studiejaar HBO – 5e jaar
Rol in project Ontwerper/Tekenaar/interviewer/architect
Betrokken personen Guillaume van der Maas
Duur van het project  20 weken
Locatie van het project Almere – Oosterwold
m2 van het project n.v.t.
m2 van het gebouw circa 100 m2
Niveau’s 1
Bouwkosten €120.000
Onderdelen Duurzaamheid; Almere Oosterwold; Windesheim Flevoland; Architectuur; visie; zelfvoorzienend; Gemeente Almere; Stichting Inspiratie inc.; Atelier Dutch

 

Uitleg van het project

Mijn afstudeerproject van HBO Duurzaam Bouwen Bouwkunde. Een comakership, waarbij ik in samenwerking met Atelier Dutch een gemeenschappelijk gebouw voor de statushouders van Almere Oosterwold heb ontwikkeld. Dit project bestond uit een onderzoek met een adviesrapport, een ontwerp van het gemeenschappelijk gebouw uitgewerkt tot aan omgevingsvergunningsaanvraag met principedetails.

Atelier Dutch is een ontwerpbureau dat momenteel (2016/2017) bezig is met een project in Almere Oosterwold. Dit project is een initiatief voor het bouwen van circa 60 woningen voor statushouders. Deze woningen worden
casco gebouwd. Zo kunnen de toekomstige bewoners naar eigen wensen de woningen zelf verder uitbreiden en vervolgens afbouwen. Naast deze 60 woningen komt er centraal binnen deze locatie een gemeenschappelijk
gebouw; dit is het gebouw voor het afstudeerproject. Dit gebouw is een multifunctioneel gebouw, wat gebruikt zal worden voor cursussen, feesten, bijeenkomsten, ontmoetingen et cetera.

Welke methodes en materialen hiervoor geschikt zijn, zal nog worden onderzocht. Dit onderzoek zal uitwijzen welke materialen gebruikt kunnen worden voor het gemeenschappelijk gebouw. Dit is uiteraard medebepalend
hoe het gebouw eruit komt te zien. Dit gebouw zal na de casco in fases worden uitgebreid en afgewerkt door de gebruikers van dit gebouw.

Voor het onderzoek ben ik gaan uitzoeken welke bouwmaterialen er geschikt zijn om te gebruiken voor dit gemeenschappelijk gebouw. Daarbij denkende dat de bouwmaterialen zonder zwaar bouwmaterieel gemonteerd
moet kunnen worden door de gebruikers. Hiervoor heb ik samen met Atelier Dutch de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

 


“Wat komt er kijken bij zelfbouw vanaf de casco van het gemeenschappelijk  gebouw in Almere Oosterwold, daarbij denkende aan de regelgeving, bouwmaterialen en bouwmethodiek ?”


Daarbij zijn de deelvragen:

Deelvraag 1
Uit welk bouwmateriaal en bouwmethodiek gaat het casco van het gemeenschappelijk gebouw bestaan? En zijn er alternatieven beschikbaar, waarbij het casco uit dezelfde vorm bestaat?
Deelvraag 2
Welke duurzame bouwmaterialen en bouwmethodieken zijn geschikt om in fasering te koppelen aan het casco d.m.v. zelfbouw?
Deelvraag 3
Welke succes- en faalfactoren hebben er bij zelfbouwreferentieprojecten in Almere voorgedaan ?
Deelvraag 4
Welke regelgeving en verantwoordelijkheden zijn er bij zelfbouw betrokken bij de Gemeente Almere ?

Deelvraag 5
Hoe kan het Programma van Eisen worden vormgegeven op basis van de uitkomsten van de deelvragen 1, 2 en 3 van dit onderzoek en de regelgeving van Almere Oosterwold ?


Aan de hand van dit onderzoeksrapport heb ik het gemeenschappelijk gebouw ontworpen. Hierbij waren er wel een aantal beperkingen. Zoals de bouwmethodiek waarvoor de opdrachtgever had gekozen. Namelijk BetonBallon.

 

Tijdens deze 20 weken heb ik het gebouw van voorlopig ontwerp naar een technisch ontwerp gebracht. Hierdoor is heb ik in deze 20 weken de volgende zaken opgeleverd: onderzoeksscriptie, bouwbesluit toetsing, details, EPC score, constructieberekeningen, rapportage isolatie/daglicht en ventilatie, contractvorming en een offerte.

Helaas is in de loop van het proces gebleken dat de opdrachtgever afziet van BetonBallon. Hierdoor wordt dit concept nog wel gebouwd maar niet in deze vorm en met deze bouwmethodiek.