Co-creatie Parkwijk – sociale ruimtelijke atlas

Project informatie


Project Co-creatie Parkwijk – sociale ruimtelijke atlas
Periode 3
Studiejaar HBO – 3e jaar
Rol in project Tekenaar/Bouwer
Betrokken personen Thijs van Stijn, Kevin Widjaja & Guillaume van der Maas
Duur van het project  10 weken
Locatie van het project Almere-Stad; Parkwijk
m2 van het project n.v.t.
m2 van het gebouw n.v.t.
Niveau’s n.v.t.
Bouwkosten n.v.t.
Onderdelen Duurzaamheid; co-creatie; Windesheim Flevoland; Gemeente Almere; Kevin Lynch Method; Almere;

Uitleg van het project

Dit project heeft met als insteek co-creatie met betrekking op een participatieve aanpak. In de werkomgeving worden verschillende sleutelpartijen betrokken; bewoners, wijkagent, wijkbeheer, wijkverenigingen, scholen, lokale ondernemers en dergelijke. In dit blok hebben wij een sociaal ruimtelijk atlas van Parkwijk Noord gemaakt, met duiding van de kernkwaliteiten, aandachtspunten en problemen. Met de bevindingen hebben wij voor een deelgebied binnen Parkwijk-Noord in samenspraak met de belanghebbenden en gebruikers
ontwerpen maken voor kleinschalige ruimtelijke interventies ter verbetering van de leefbaarheid, vitaliteit en woonkwaliteit. Wij hebben alles inzichtelijk gemaakt met de Kevin Lynch Method. Het project is een samenwerking geweest tussen Windesheim Flevoland en Gemeente Almere Gebiedsbureau Stad-Oost.